Business Cooperation - HUAWEI Developer

Европа
HUAWEI AppGallery: Wan Ching Tseng

Эл. почта: wan.ching.tseng@huawei.com

Темы HUAWEI: Kang Lin

Эл. почта: lin.kang@huawei.com

HUAWEI Ability Gallery: Andrew B Walsh

WeChat: AndrewBWalsh

WhatsApp: +353877944833

Эл. почта: andrew.b.walsh@huawei.com

HUAWEI Ads: Tang Zhifang

Эл. почта: huaweiadseurope@huawei.com

Служба публикации HUAWEI Ads: Tang Zhifang

Эл. почта: huaweiadseurope@huawei.com

Партнерский сервис Petal Maps: Liang Shiting

Эл. почта: liangshiting@huawei.com

HUAWEI AppTouch: Xie Jiahong

Эл. почта: max.xiejiahong@huawei.com

Азия
HUAWEI AppGallery: Gao Dazhou

Эл. почта: gaodazhou@huawei.com

Темы HUAWEI: Zhang Qitao

Эл. почта: tao.zhangqitao@huawei.com

HUAWEI Ability Gallery: Zou Dingfei

WeChat: 18318933825

WhatsApp: +60176061872

Эл. почта: zoudingfei@huawei.com

HUAWEI Ads: Wu Jiaqun

Эл. почта: wujiaqun@huawei.com

Служба публикации HUAWEI Ads: Wu Jiaqun

Эл. почта: wujiaqun@huawei.com

Партнерский сервис Petal Maps: Shi Yibin

Эл. почта: shiyibin@huawei.com

HUAWEI AppTouch: Xie Jiahong

Эл. почта: max.xiejiahong@huawei.com

Латинская Америка
HUAWEI AppGallery: Ernesto Galvan De La Garza

Эл. почта: ernesto.galvan@huawei.com

Темы HUAWEI: Fabrizio Sagnelli Gomez

Эл. почта: fabrizio.sagnelli@huawei.com

HUAWEI Ability Gallery: Erick Enrique Tapia Figueroa

Эл. почта: ericke.figueroa@huawei.com

HUAWEI Ads: Zhang Jincheng

Эл. почта: huaweiadslatam@huawei.com

Служба публикации HUAWEI Ads: Zhang Jincheng

Эл. почта: huaweiadslatam@huawei.com

Партнерский сервис Petal Maps: Ding Chengcheng

Эл. почта: ding.chengcheng@huawei.com

HUAWEI AppTouch: Xie Jiahong

Эл. почта: max.xiejiahong@huawei.com

Ближний Восток и Северная Африка
HUAWEI AppGallery: Ahmed El Demery

Эл. почта: ahmed.el.demery@huawei.com

Темы HUAWEI: Ferand Aranout

Эл. почта: ferand.aranout@huawei.com

HUAWEI Ability Gallery: Muhammad El Amier Elmiery

Эл. почта: muhammade.elmiery@huawei.com

HUAWEI Ads: Li Jipeng

WhatsApp: 00971585432666

Эл. почта: lijipeng1@huawei.com

Служба публикации HUAWEI Ads: Li Jipeng

WhatsApp: 00971585432666

Эл. почта: lijipeng1@huawei.com

Партнерский сервис Petal Maps: Qi Hui

Эл. почта: qihui2@huawei.com

HUAWEI AppTouch: Xie Jiahong

Эл. почта: max.xiejiahong@huawei.com

Южная Африка
HUAWEI AppGallery: Du Qingcheng

Эл. почта: duqingcheng@huawei.com

Темы HUAWEI: Ferand Aranout

Эл. почта: ferand.aranout@huawei.com

HUAWEI Ability Gallery: Chen Haihong

WeChat: 903902901

WhatsApp: +8613823711981

Эл. почта: haihong.chen@huawei.com

HUAWEI Ads: Li Jipeng

WhatsApp: 00971585432666

Эл. почта: lijipeng1@huawei.com

Служба публикации HUAWEI Ads: Li Jipeng

WhatsApp: 00971585432666

Эл. почта: lijipeng1@huawei.com

HUAWEI AppTouch: Xie Jiahong

Эл. почта: max.xiejiahong@huawei.com

Россия
HUAWEI AppGallery: Zhao Wei

Эл. почта: chocolate.zhaowei@huawei.com

Темы HUAWEI: Li Jiaxing

Эл. почта: lijiaxing19@huawei.com

HUAWEI Ability Gallery: Du Pu

Эл. почта: dupu@huawei.com

HUAWEI Ads: Liang Tianlong

Эл. почта: liangtianlong@huawei.com

Служба публикации HUAWEI Ads: Liang Tianlong

Эл. почта: liangtianlong@huawei.com

Партнерский сервис Petal Maps: Andrey Gorshkov

Эл. почта: andrey.gorshkov@huawei.com

HUAWEI AppTouch: Xie Jiahong

Эл. почта: max.xiejiahong@huawei.com